VERVANGING VERWARMINGSKETELS UNIVERSITEIT TWENTE (UT):

 

Gezien het feit dat de verwarmingsketels vervangen moesten worden en rekening houdend met het milieu (dit was een hot item) en energiebesparing werd gezocht naar een alternatieve verwarmingsbron. Hiervoor heb ik een financieel-economisch model gemaakt betreffende het opwekken van elektriciteit en het benutten van de hierbij vrijkomende warmte, de bekende Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK-installatie). De bedoeling was om deze manier van energieopwekking in eigen beheer te nemen. Dit model bracht de UT een behoorlijke besparing op. Op een of andere manier kwam het ter ore van het energiebedrijf en die zag dat de energielevering aan de UT in gevaar kwam. Bovendien had het energiebedrijf een WKK in beheer die niet optimaal operationeel was. De overcapaciteit zou dus gebruikt kunnen worden om de UT van warmte te voorzien in de vorm van stadsverwarming. Het was een ideale onderhandelingssituatie want beiden partijen hadden wat te winnen. In ieder geval werd ons duidelijk dat wanneer wij (de UT) van deze overcapaciteit van het energiebedrijf gebruik maken ons een aantrekkelijk warmtetarief werd geboden. Het energiebedrijf stelde zich zeer flexibel op ook wat de uitvoering betreft. E.e.a. werd uitgewerkt en besloten werd om over te gaan op stadsverwarming. Voor dit project werd ik benoemd tot projectleider stadsverwarming voor de UT. De uitvoering verliep volgens een stappenplan. Elk gebouw werd voorzien van een afleverstation die in parallelschakeling aan het bestaande systeem wordt geļmplementeerd. Dit betekent dat in geval van  calamiteiten aan de zijde van het energiebedrijf de UT dan snel kan overschakelen op het conventionele systeem. Verder kan door deze wijze van implementatie het conventionele systeem een bijdrage leveren aan een warmtetekort van de zijde van het energiebedrijf.

 

 

Back